Tema: OBRAČUN DDPO

Zmanjšanje odhodkov v obračunu DDPO za leto 2020

V davčnem obračunu zavezanci izkažejo odhodke, ki jih ugotovijo po računovodskih pravilih. Vendar morajo nekatere odhodke tudi zmanjšati, ker niso davčno priznani ali pa so le delno priznani. Tak primer so presežni odhodki pri poslovanju s povezanimi osebami ali nepriznani odhodki pri nekaterih prevrednotenjih.

dr. Mateja Drobež Tomšič, Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 01. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS