Tema: OBRAČUN DDPO

Prihodki v obračunu DDPO za leto 2020

Zavezanci morajo v davčni obračun vpisati prihodke, ki jih ugotovijo po računovodskih predpisih. Te prihodke pa morajo prilagoditi zaradi posebnih davčnih pravil. V nekaterih primerih jih zmanjšajo, v drugih povečajo. Zmanjšajo jih denimo nepridobitne organizacije za nepridobitne prihodke. Posebnosti pri obravnavi prihodkov od državnih pomoči po interventni zakonodaji ni.

dr. Mateja Drobež Tomšič, Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 01. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS