Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2020

Zaradi pravilne odmere dohodnine morajo izplačevalci dohodkov davčnemu organu do 31. januarja 2021 predložiti podatke o izplačilu dohodkov. Poročajo le o tistih, o katerih med letom še niso, med katere se prištevajo določeni dohodki, oproščeni plačila dohodnine. V nekaterih primerih družbe poročajo tudi o spremembah pri lastniških deležih, če o tem niso poročali notarji. Novost je poročanje o naknadnih vplačilih kapitala.

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

Organizacije lahko s suspenzom pogodbe o zaposlitvi omogočijo mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki so vezane na opravljanje dela. Do suspenza lahko pride po zakonu (odvzem prostosti delavcu) ali na podlagi dogovora med delodajalcem in delavcem (izvajanje nalog v javnem interesu ali osebne okoliščine). Vendar delavcu zaradi tega delovno razmerje ne preneha, ga pa delodajalec v tem času odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj. Na delo se mora vrniti v petih dneh po prenehanju suspenza.

Poročila o DDV za leto 2020

Zavezanci morajo tudi za področje DDV pripraviti nekatera letna poročila. Med njimi so obvezna poročila o plačani realizaciji in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Prav tako poročilo o dobavah na daljavo kljub napovedanim spremembam zakonodaje s 1. januarjem 2021 ne bo zadnje, saj se spremembe zaradi COVID-19 premikajo na kasnejši datum. Poročilo oddajo tudi zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja. Poročila za leto 2020 predložijo na začetku leta 2021.

DDV v zdravstvu z novejšo sodno prakso in pojasnili do konca leta 2020

Zdravstvena dejavnost je pretežno oproščena DDV. Zaradi oprostitve je na obravnavanem področju nastala obsežna sodna praksa Sodišča EU. Ta daje razlage oprostitve in posameznih pojmov, ki to področje obravnavajo. Pri uveljavitvi oprostitve DDV v ospredje postavlja pogoj, da ima zdravstvena storitev terapevtski namen.

Pomoči v šestem interventnem zakonu

Šesti interventni zakon prinaša nov ukrep delnega kritja fiksnih stroškov. Omogoča tudi odlog in obročno plačilo dajatev pod ugodnejšimi pogoji. Spreminja pa nekatere institute iz petega interventnega zakona, denimo začasno čakanje na delo ter povračilo nadomestila v primeru odsotnosti zaposlenih zaradi karantene in višje sile.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS