Knjiženje vračila državnih pomoči v skladu z interventno zakonodajo

Nekateri ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev zahtevajo posebno presojo ob zaključevanju poslovnega leta. Če dejstva in okoliščine na bilančni presečni datum nakazujejo, da bo morala organizacija neupravičeno prejeto državno pomoč vrniti, mora izkazati obveznost za vračilo. Ob (ne)namernem neupoštevanju vseh dejstev, ki nakazujejo na obveznost za vračilo, gre za računovodsko napako.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 11. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS