Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Premoženjska bilanca za leto 2020

Proračunski uporabniki poleg letnih poročil pripravijo tudi premoženjsko bilanco. Slednja je prav tako računovodski izkaz in obenem edini, ki prikazuje premoženje države in občine skupaj, pri čemer se medsebojne terjatve in obveznosti konsolidirajo. Zavezanci za pripravo premoženjske bilance so neposredni in posredni proračunski uporabniki proračunov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Gordana Gliha, univ. dipl. ekon., Peter Kocjančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 11. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS