Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov za leto 2020

Temeljni izkaz poslovnega izida drugih uporabnikov je izkaz prihodkov in odhodkov. Drugi uporabniki ga pripravijo po načelu denarnega toka v obračunskem letu, pri čemer morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. K temu izkazu spadata še izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja, kjer drugi uporabniki izkazujejo tudi prejemke in izdatke po načelu denarnega toka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 11. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS