Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov za leto 2020

Končno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev določeni in drugi uporabniki prikažejo v bilanci stanja. Podatki, ki so podlaga za njeno sestavitev, pa morajo biti pravilni in resnični, kar uporabniki zagotovijo tudi s popisom. Do manjših razlik prihaja pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk, tako določeni kot drugi uporabniki pa stanje sredstev in obveznosti izkazujejo po načelu poslovnega dogodka.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon., mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 11. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS