Vračilo državnih pomoči zaradi delitve dobička in nagrad poslovodstvu

Delodajalci in samozaposleni pa tudi kmetje in drugi so v času epidemije in še kasneje prejeli pomoči, če so zanje izpolnjevali pogoje. Nekatere od teh pomoči niso združljive z delitvijo dobička, nakupom lastnih poslovnih deležev ali lastnih delnic ter izplačilom nagrad poslovodstvu in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. A to ne velja za vse.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 11. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS