Vračilo državnih pomoči pri delovnopravnih institutih po petih interventnih zakonih

Delodajalci so lahko za svoje delavce z namenom ohranjanja zaposlitve ali z namenom nagrajevanja delavcev, ki so v času razglašene epidemije delali, prejeli državno pomoč. Lahko so jo dobili v obliki delnega povračila nadomestila plače, v obliki oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ali v obliki subvencije. Ker gre za državno pomoč, mora delodajalec v času koriščenja ukrepa ali po njegovem izteku izpolnjevati določene pogoje, da mu je ne bo treba vrniti.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 25. 11. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS