Vračilo državnih pomoči zaradi nezadostnega upada prihodkov

V času koronavirusne bolezni 19 so mnoge organizacije prejele pomoči, ki jih lahko obdržijo, če so jim zaradi te epidemije oziroma situacije zadosti upadli čisti prihodki od prodaje v letu 2020. Pri nekaterih pomočeh je to le eden od pogojev, ki ga je treba izpolniti, da pomoči ni treba vrniti. V primeru, da organizaciji prihodki ne upadejo najmanj za 10 % glede na primerjalno osnovo, pa mora to pomoč vrniti. Pri tem peti interventni zakon uvaja večji odstotek upada prihodkov.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 11. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS