Delovna uspešnost iz povečanega obsega dela javnih uslužbencev

S 30. junijem 2020 se je zaključila omejitev glede razdelitve sredstev za namene delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela. Pred odreditvijo povečanega obsega dela je treba preveriti znesek sredstev, ki se lahko razdelijo, pa tudi pogoje za odrejanje povečanega obsega dela. Ne nazadnje je pomembno tudi, kateri javni uslužbenci so upravičeni do izplačila te delovne uspešnosti in v kolikšni velikosti.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 28. 10. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS