Časovne razmejitve

Računovodski standardi določajo pogoje za pripoznanje prihodkov in stroškov. Če ti niso izpolnjeni, organizacija njihovo pripoznanje odloži. Če so izpolnjeni, a opravljenih storitev ali dobave blaga še ne sme zaračunati, pa jih vračuna. Za vračunavanje in odlaganje organizacija uporablja postavke aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev. Na ta način zagotovi, da pripozna prihodke in stroške v obdobju, v katerem je nastal poslovni dogodek.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 10. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS