Odpust dolga in njegove pravne posledice

Organizacije v svojem poslovanju lahko posežejo tudi po odpustu dolga kot možnosti ureditve odnosov med upnikom in dolžnikom. Po takem dogovoru upnik izjavi dolžniku, da ne bo zahteval izpolnitve obveznosti, dolžnik pa se s tem strinja. Z odpustom dolga upnikova terjatev ugasne. Odpust dolga začne učinkovati, ko je dosežen sporazum, pri čemer ni nujno, da je sklenjen v enaki obliki kot posel, iz katerega je obveznost nastala.

Sabina Zupančič, dipl. prav.
Datum objave: 28. 10. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS