Upoštevanje SRS 15 pri začetnem pripoznanju prihodkov pri uporabnikih v javnem sektorju

Določeni uporabniki prihodke pripoznajo, ko je za to izpolnjen pogoj nastanka poslovnega dogodka, drugi uporabniki pa, ko je izpolnjen tudi pogoj plačila. Določeni uporabniki pogoj plačila upoštevajo pri evidenčnem knjiženju po načelu denarnega toka. Pri pripoznavanju in začetnem merjenju poslovnega dogodka nastanka prihodkov veljajo enaka pravila, razlike pa nastanejo pri knjiženju. Drugi uporabniki jih namreč do plačila izkazujejo kot neplačane prihodke na kontih stanja.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 07. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS