Računovodska obravnava presežka denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa zajema upravljanje znotraj in zunaj sistema. Pri tem je treba slediti naložbeni politiki upravljanja denarnih sredstev sistema. Pred nalaganjem denarnih sredstev je namreč treba zagotoviti likvidnost. To pa omogoča pravočasno poravnavanje obveznosti proračunskih uporabnikov. Pri ustvarjanju presežka upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa je poleg načela likvidnosti treba upoštevati tudi načeli varnosti in donosnosti.

Gordana Gliha, univ. dipl. ekon., Peter Kocjančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 07. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS