Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva – podprto z zgledi iz MSRP

MSRP 13 predpisuje pravila računovodskega obravnavanja in merjenja poštene vrednosti. Vendar standard upošteva drugačna pravila pri ugotavljanju poštene vrednosti za nefinančna sredstva kot za finančna sredstva. Zato jih velja razlikovati. Pri nefinančnih sredstvih se poštena vrednost ugotavlja z uporabo tehnik ocenjevanja vrednosti. Te so tržni način (način tržnih primerjav), nabavnovrednostni način (stroškovni način) in na donosu zasnovan način.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 29. 07. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS