Odpust najemnine zaradi posledic epidemije COVID-19

Nekatere najemnike so najemodajalci zaradi posledic epidemije COVID-19 oprostili plačila najemnine. Tak dogodek pa bi morali obračunati kot spremembo najemne pogodbe v skladu s SRS 1.27 (2019). To zahteva ponoven preračun obveznosti iz najema in pravice do uporabe sredstva z diskontno stopnjo na dan spremembe najema. A če je do take spremembe prišlo zaradi epidemije COVID-19 in ni drugih sprememb najemne pogodbe, lahko najemniki uporabijo izjemo. Po njej spremembo najemne pogodbe obračunajo kot negativno variabilno najemnino in jo vključijo v izkaz poslovnega izida v obdobju, ko poslovni dogodek nastane.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 07. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS