Nakup, najem ali uporaba sredstva

Organizacija sredstvo pripozna, če je verjetno, da bodo iz njega pritekale gospodarske koristi. Táko sredstvo mora biti sposobna obvladovati, kar lahko doseže na različne načine. Najpogostejši je, da je njegova lastnica. A lastništvo nujno ne pomeni, da organizacija sredstvo obvladuje, saj ji to omogoča tudi najem. Zapleteni poslovni dogodki bodo zahtevali temeljito presojo poslovodstva o tem, ali obvladovanje obstaja. Njegov obseg pa bo običajno povezan z načinom pridobitve sredstva.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 07. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS