Izbrana sodna praksa v zvezi z DDPO v letih 2019 in 2020

Sodišče je odločalo o več primerih, ki se nanašajo na prejeta posojila, od katerih obresti ni priznalo. Večina je povezana s poslovanjem med povezanimi osebami. Sodišče je obravnavalo tudi zadevi v zvezi s skupnim dogovorom zaradi odprave dvojnega obdavčevanja. Druge sodbe so povezane še z nepriznano slabitvijo dobrega imena pri izvedbi pripojitve, z nepridobitno dejavnostjo in prihodki iz izvedbe tečaja, s priznavanjem rezervacij ter z davčnim odtegljajem od prikritega izplačila dobička.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 07. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS