Obračunavanje DDV pri finančnem najemu

Finančni najem se v sistemu DDV obravnava kot promet blaga. To je pomembno predvsem zaradi pravočasnega obračuna DDV ob sklenitvi posla, s katerim se prenaša razpolagalna pravica na najemnika, kot da bi bil ta lastnik. Zelo pogosti so tudi primeri prodaje blaga s povratnim najemom. Veliko težav z vidika DDV pri finančnem najemu pa imajo davčni zavezanci, pri katerih je prišlo do prekinitve najemnih pogodb. Davčni organ jim obračunanega DDV od neplačanih obrokov sprva ni dovolil zmanjševati.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 29. 07. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS