Knjiženje boleznin

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v času veljavnosti interventne zakonodaje delodajalcem povrnil boleznino za delavce že od prvega dne. Tak znesek se obravnava kot državna pomoč, ki jo organizacija pripoznava med prihodki. Vendar je pripoznavanje prihodkov po neto načelu, ki ga omogoča Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vodilo do razkoraka pri knjiženju istega poslovnega dogodka – boleznin, ki jih organizaciji povrne zavod. Zveza RFR bo zato v prihodnje organizacijam priporočala knjiženje boleznin po bruto načelu.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 06. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS