Knjiženje poslovnih dogodkov, vezanih na interventne ukrepe, pri določenih in drugih uporabnikih

Tudi uporabniki v javnem sektorju so lahko upravičenci do nekaterih plačil in povračil stroškov, ki so jim nastali zaradi epidemije COVID-19. Določeni uporabniki, ki so javni zavodi in agencije, knjižijo poslovne dogodke tako po načelu poslovnega dogodka kot po načelu denarnega toka. Zanje je zato še posebej pomembno, kdaj in katere prihodke in odhodke bodo pripoznali po obeh načelih.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 24. 06. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS