Pripoznavanje prihodkov v trenutku – dogodki, ki zahtevajo dodatno presojo

Za pripoznavanje prihodkov ni pomembno, kdaj organizacija izda račun ali kdaj prejme plačilo. Ključen ni niti trenutek odpreme iz skladišča. Za pripoznanje prihodkov je pomemben trenutek, ko organizacija na kupca prenese obvladovanje blaga. Takrat namreč izpolni izvršitveno obvezo. Posebno pozornost glede pripoznavanja prihodkov zahtevajo dogovori o konsignaciji, dogovori, sklenjeni po načelu zaračunaj in plačaj, ter drugi.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 06. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS