Začetno pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev v javnem sektorju

Določeni in drugi uporabniki opredmetena osnovna sredstva ob pridobitvi pripoznajo po nabavni vrednosti. Če ta ni znana, pripoznanje opravijo po ocenjeni vrednosti. Kako nabavno vrednost določijo na začetku, je predvsem odvisno od načina pridobitve tovrstnih sredstev. Uporabniki jih namreč lahko pridobijo z nakupom, prenosom od ustanovitelja ali donacijami. Ne nazadnje pa jih lahko naredijo tudi sami.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 24. 06. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS