Začetno pripoznanje neopredmetenih sredstev v javnem sektorju

Drugi in določeni uporabniki neopredmetena osnovna sredstva ob pridobitvi pripoznajo po nabavni vrednosti. Pridobijo jih lahko z nakupom, prenosom od ustanovitelja, kot donacijo ali jih izdelajo sami. Kadar jih ne morejo ovrednotiti po nabavni vrednosti, uporabijo ocenjeno vrednost. Izbira načina, s katerim določijo nabavno vrednost, temelji na tem, kako so tovrstna sredstva pridobili.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 24. 06. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS