Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Sandro Škafar

Leta 2012 se je vpisala na Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru, kjer je v rednem delu štiriletnega obdobja opravila vse obveznosti in leta 2016 tudi diplomirala. Nato je nadaljevala magistrski študij, smer računovodstvo, davščine in revizija, in ga septembra 2019 zaključila. Zaposlena je v podjetju Sgerm, kjer opravlja delo svetovalke pravnim in fizičnim osebam glede telekomunikacijskih storitev.

Špela Brezavšček, dipl. ekon.
Datum objave: 27. 05. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS