Odkup lastnega poslovnega deleža od leta 2020

Družbeniki so se v preteklih letih zaradi ugodnejše obdavčitve v primerjavi z udeležbo pri dobičku pogosteje odločali za pridobitev lastnih poslovnih deležev. A je ob drugačni ekonomski vsebini takega posla lahko tudi takrat privedla do drugačne obdavčitve. Zakonodajalec je zaradi množice tovrstnih transakcij spremenil oziroma zaostril določbo o obdavčitvi odkupa lastnega poslovnega deleža in lastnih delnic. Izjema je nakup delnic na organiziranem trgu.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 27. 05. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS