Knjiženje sofinanciranja projektov v zasebnem sektorju

V zadnjih letih je opaziti porast koriščenja sredstev iz projektov, katerih namen je pospeševanje razvoja po različnih skupinah koristnikov sredstev. Organizacije v zasebnem sektorju morajo poznati sistem črpanja sredstev iz projektov, da lahko vzpostavijo ustrezne knjigovodske evidence. Pri tem morajo paziti, da pri računovodski obravnavi pravilno upoštevajo določbe razpisa.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS