Knjiženje sofinanciranja projektov v javnem sektorju

Sredstva, ki jih organizacije javnega sektorja lahko prejmejo za pokrivanje tekočih stroškov in za investicije, so zelo omejena. Zato vedno bolj koristijo sredstva različnih skladov. Pri tem je treba tudi ustrezno knjižiti prejeta in porabljena sredstva. Upravičenci naj bodo zato zlasti pozorni na pravilno zagotavljanje vira sredstev tam, kjer prejeta sredstva projekta ne zadoščajo za pokritje njegovih stroškov.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS