Knjiženje sofinanciranja projektov

V zadnjih letih je mogoče opaziti povečanje koriščenja sredstev evropskih skladov za različne regije, dejavnosti in skupine. Sredstva so namenjena tako za pokrivanje tekočih stroškov, povezanih z izvajanjem aktivnosti in poslovanjem, kot tudi za investicije. Prejemniki sredstev iz zasebnega in javnega sektorja morajo poleg izvedbe projektov skladno s predpisi tudi stroške, nabavo osnovnih sredstev in prejeta sredstva iz skladov ustrezno knjižiti ter voditi in hraniti knjigovodske evidence.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 25. 03. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS