Obračun proizvodnje in razporeditev stroškov pri določenih uporabnikih

Določeni uporabniki se občasno srečajo z izdelavo proizvodov, ki jih potem prodajajo, lahko pa tudi porabijo za lastne potrebe izvajanja dejavnosti. Za pravilno evidentiranje v poslovne knjige morajo določiti metodo izračuna stroškovne cene, po kateri vrednotijo proizvode v zalogi, metodo vrednotenja zalog pri njihovem gibanju, razporeditev splošnih stroškov in tudi način obravnave subvencioniranja proizvodov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS