Prodaja s povratnim najemom

Prodaja s povratnim najemom predstavlja posel, pri katerem organizacija proda sredstvo drugi organizaciji, ta pa ji ga nato da v najem. Prodajalec sredstva tako hkrati postane najemnik, kupec pa najemodajalec. Ker se posla prodaje in najema sklepata istočasno, morata obe organizaciji take poslovne dogodke knjižiti skladno z njihovo vsebino, in ne le s pravno obliko posameznih pogodb.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS