Prodaja s pravico do vračila

Organizacija lahko kupcu omogoči, da kupljeno blago pod določenimi pogoji vrne v zameno za delno ali celotno vračilo kupnine v denarju ali kakšni drugi obliki (zamenjava za drugo blago, vrednostni bon in podobno). Za take posle prihodkov ne pripozna ob fizičnem prenosu blaga. Kot posle prodaje s pravico do vračila obračuna nekatere pogodbe o ponovnem nakupu, če vsebujejo prodajno opcijo. Na tej osnovi mora blago, ki ga je sicer kupec fizično prevzel, na njegovo zahtevo kupiti nazaj.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS