Prodaja in ponovni nakup

Pri pripoznavanju prihodkov iz pogodb s kupci organizacija upošteva splošno računovodsko pravilo, po katerem prihodke od prodaje blaga pripozna, ko obvladovanje prenese na kupca. V praksi se pojavlja precej poslovnih dogodkov, kjer blago fizično preide na kupca, a pogoj prenosa obvladovanja ni izpolnjen. Eden od takih je, ko organizacija blago prenese na kupca, a se istočasno zaveže, da ga bo po določenem času odkupila nazaj. To so tako imenovane pogodbe o ponovnem nakupu.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS