Upravičenost DDV pri sofinanciranju projektov

Za ustrezno uveljavljanje upravičenih stroškov projekta mora izvajalec poleg predpisov o izvedbi projekta poznati tudi predpise o DDV. Pri tem velja, da so predpisi za izvedbo projekta podrejeni predpisom o DDV. Le tako bo DDV v različnih projektih ustrezno upoštevan. V praksi se namreč pogosto pojavljajo kršitve pravil predvsem zaradi nepoznavanja sistema DDV.

mag. Jana Trbižan, mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS