Sodna praksa Sodišča EU pri DDV v drugi polovici leta 2019

Med tokratnimi sodbami Sodišča EU na področju DDV so najštevilnejše tiste o različnih oprostitvah tega davka. Obravnavane so oprostitve na področju zdravstva, izobraževanja, finančnih in poštnih storitev, izvoza blaga in drugih. V sporih z davčnim organom pa bo za zavezance uporabna predvsem sodba, iz katere izhaja, da če organ nima nobenega dokaza za obstoj zlorabe, pravice do odbitka DDV ne sme vzeti.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 26. 02. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS