Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Določeni uporabniki morajo že za pripravo računovodskega poročila za leto 2019 oziroma v sklopu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka upoštevati nov obrazec. Spremembe se nanašajo predvsem na skupino kontov nedavčnih prihodkov in prihodkov iz EU.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 01. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS