Spremembe pojasnil v računovodskem poročilu pri najemnikih zaradi sprememb SRS 1 v letu 2019

Organizacije, ki računovodijo po SRS, bodo za poslovno leto 2019 prvič po novem pripoznavale najeme. Posledica novega načina računovodenja so tudi nove zahteve pri pojasnilih k računovodskim izkazom. Poleg teh bodo morale organizacije pojasniti tudi učinke, ki so nastali s prehodom, ter učinke na sredstva, obveznosti in kapital. Način razkrivanja učinkov pri prehodu pa je odvisen od načina prehoda, ki si ga je organizacija izbrala.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 01. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS