Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019

Za davčno obdobje 2019, ki je enako koledarskemu letu, morajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb davčni obračun oddati najkasneje do 31. marca 2020. To storijo elektronsko prek sistema eDavki. Čeprav obrazec ni doživel zakonskih sprememb v primerjavi z davčnim obračunom za prejšnje leto, je nekaj vsebinskih sprememb. Te pa vplivajo na obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Obračun je po korakih izpolnjen na konkretnem primeru družbe.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 01. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS