Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2019

Izplačevalci dohodkov morajo zaradi pravilne odmere dohodnine davčnemu organu do 31. januarja 2020 predložiti podatke o izplačilu določenih dohodkov. Poročajo o tistih, o katerih med letom še niso, vendar ne o vseh. Med tistimi, o katerih poročajo, so tisti, ki so oproščeni plačila dohodnine. Predložijo tudi podatke o premijah za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, v nekaterih primerih pa tudi o prenosih lastniških deležev.

Dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 01. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS