Novosti pri skladiščenju blaga na odpoklic

Poenostavitev za skladiščenje blaga na odpoklic je mogoče uporabiti, kadar se blago skladišči v drugi državi članici pri nameravanem kupcu z namenom, da se mu dobavi kasneje. V Sloveniji že zdaj velja, da promet blaga in s tem obveznost za obračun davka nastaneta v trenutku izvzetja blaga iz skladišča. Spremembe predpisov, ki začnejo veljati 1. januarja 2020, pa prinašajo kar nekaj novosti glede obveznosti pri vodenju evidenc in poročanju v zvezi z blagom, ki se skladišči na odpoklic.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 01. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS