Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb se v delu, ki ureja davčne posebnosti amortizacije, prilagaja spremembam MSRP in SRS pri obravnavi najemov. Omejeno je zmanjševanje davčne osnove s preneseno davčno izgubo in olajšavami na največ 63 %. Poleg tega so bila v zakon vnesena dodatna pravila, ki omejujejo prakse izogibanja davku s prenosom dobička v davčno ugodnejša okolja. Uzakonjata se izstopna obdavčitev in obdavčitev v primeru hibridnih neskladij.

Dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 29. 01. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS