Podrobnejša razlaga posameznih dob v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Da posameznik pridobi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, mora doseči ustrezno dobo. V pogovornem jeziku se največkrat uporablja izraz pokojninska doba ali delovna doba, a je pri pojasnjevanju pridobitve posamezne pravice lahko zavajajoč. V zakonodaji so opredeljene naslednje dobe: pokojninska, zavarovalna, pokojninska brez dokupa, posebna, prišteta, dodana, delovna in dokupljena. Pri uveljavljanju pravice do starostne pokojnine je zelo pomembno, katero dobo je zavarovanec dosegel.

Marijan Papež, univ. dipl. prav.
Datum objave: 30. 10. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS