Obravnava stvarnega premoženja proračunskih uporabnikov z računovodskega in proračunskega vidika

Država in občine za izvajanje ustavno in zakonsko določenih dejavnosti ustanavljajo različne pravne osebe javnega prava. Te se najpogosteje uvrščajo med proračunske uporabnike, praviloma pa se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo v proračunu. Med sredstva je treba šteti tudi stvarno premoženje. Država ali občine so lastnice stvarnega premoženja in so zanj dolžne skrbeti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Proračunskim uporabnikom se praviloma izroči v upravljanje.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS