Kako uporabiti pravna sredstva – pritožbo, ugovor in zahtevo za sodno varstvo

Davčni zavezanci lahko za varstvo svojih pravic uporabijo več pravnih sredstev. Pritožijo se lahko zoper sklepe in odločbe, če je pritožba z zakonom dopustna. To sredstvo lahko uveljavljajo, tudi kadar odločba ni izdana. V nekaterih postopkih pa lahko uporabijo tudi ugovor in zahtevo za sodno varstvo. Vsa pravna sredstva morajo biti pravočasna, v njih pa morajo zavezanci utemeljiti in dokazati obstoj vsaj enega od zakonsko določenih pritožbenih razlogov.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 10. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS