Davčne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU za zavezance

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je odločitev o izstopu iz EU uradno naznanilo 29. marca 2017. Dve leti po tem bi država morala izstopiti iz EU. A izstop bo imel posledice na področju DDV in carinske kontrole, predvsem za zavezance, ki poslujejo z Združenim kraljestvom. Evropska carinska zakonodaja in zakonodaja o DDV v Združenem kraljestvu ne bosta več veljavni, poslovanje bo postalo težje in dražje. Med glavnimi težavami so drugačna obravnava nakupa in prodaje blaga, prodaja blaga na daljavo, tristranski posli in podobno.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 10. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS