Štipendije, izplačane v tujino in iz nje

Štipendije, tudi kadrovske, so dohodek, ki je do dogovorjene velikosti že oproščen po nacionalni zakonodaji izplačevalca štipendije. Če pa vseeno pride do dvojne obdavčitve, se uporabi člen konvencije, ki ureja dohodke študentov. Ta načeloma v državi študija oprosti dohodke, ki izvirajo iz virov zunaj nje.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 10. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS