Stalna poslovna enota za namene DDV

Pojem stalne poslovne enote je za namene DDV opredeljen v predpisih o DDV. Od pravilne opredelitve stalne poslovne enote je odvisen kraj obdavčitve. O tem, kako slovenski davčni zavezanci ugotavljajo obstoj stalne poslovne enote tujca v Sloveniji in kdaj to ugotavljanje morajo izpeljati, je Furs junija 2019 izdal novo publikacijo. Iz te izhaja, da zgolj sprejeti ID-številko za DDV, ki jo je tujemu naročniku storitve izdala druga država članica, in prevaliti davčno obveznost nanj, ne privede vedno do pravilne obdavčitve.

Zgledi obdavčitve dohodkov iz pogodbenih razmerij

Fizične osebe pogosto prejemajo dohodke iz različnih pogodbenih razmerij. Ti so obdavčeni z akontacijo dohodnine in prispevki za socialno varnost. Vendar so ti prispevki različni glede na vrsto dohodka. V nekaterih primerih so odvisni od velikosti dohodka za opravljeno delo, v drugih pa so predpisani v pavšalnem znesku.

Zgledi obdavčitve nekaterih vrst dohodkov iz premoženja in kapitala

Fizične osebe prejemajo tudi dohodke iz kapitala. Mednje spadajo dohodki iz obresti, dividend in dobička iz kapitala. Vsi so obdavčeni cedularno. Fizične osebe pa prejemajo tudi dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjske pravice. Prvi je obdavčen cedularno, drugi pa sintetično. To pomeni, da se vključi v letno obdavčitev z dohodnino.

Rezidentstvo pravnih oseb in nova večstranska konvencija

Določitev rezidentskega statusa le v eni državi je tudi za pravne osebe zelo pomembna. V dvostranskih konvencijah se za razrešitev te težave v večini uporablja kriterij sedeža dejanske uprave. Večstranska konvencija, ki spreminja določbe dvostranskih konvencij, pravila igre zelo spremeni. Rezidentski status se bo zato v takšnih in podobnih primerih določal v postopku skupnega dogovora, čemur je sledila tudi zadnja sprememba Zakona o davčnem postopku.

Nadomestila plače v breme delodajalca

Delodajalec mora delavcu izplačati nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primeru nekaterih opravičenih odsotnosti z dela. Najpogostejše so bolezen, poškodba, ki ni povezana z delom, ter poškodba pri delu. Vendar je nadomestilo plače v breme delodajalca obenem tudi časovno omejeno. Zakon pa za posamezno vrsto odsotnosti določa velikost in osnovo, ki se upošteva pri izračunu.

Sodna praksa o poslovanju med povezanimi osebami v letih 2018 in 2019

Sodna praksa s področja davka od dohodkov pravnih oseb vpliva na razvoj davčne stroke v zvezi z obdavčitvijo pravnih oseb. Na sodišču se je tokrat znašlo nekaj primerov v zvezi z obdavčitvijo s tem davkom pri povezanih osebah, mnogo pa je sodb s področja davčnega priznavanja odhodkov.

Davčno priznavanje odhodkov skozi sodno prakso v letih 2018 in 2019

Sodb v zvezi z davčnim priznavanjem odhodkov za namene obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb je veliko. Pogosto niso priznane provizije, ker zavezancu ne uspe dokazati, da je bilo posredovanje opravljeno. Dostikrat zavezanci nimajo specifikacij opravljenih storitev, niti drugih dokazil, s katerimi bi jim uspelo dokazati, da so bile opravljene storitve zaračunane utemeljeno in v pravem obsegu.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS