Knjiženje najpogostejših dogodkov pri finančnih naložbah

Finančne naložbe so različnih vrst, od naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje do depozitov in danih posojil ter naložb v odvisne in pridružene organizacije ter skupne podvige. Računovodska obravnava nekaterih poslovnih dogodkov v zvezi s finančnimi naložbami je enaka, ne glede na to, v katero skupino organizacija naložbo razvrsti. Pri drugih pa razvrstitev v skupino vpliva na merjenje in vrednotenje.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 09. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS