Davčno priznavanje odhodkov skozi sodno prakso v letih 2018 in 2019

Sodb v zvezi z davčnim priznavanjem odhodkov za namene obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb je veliko. Pogosto niso priznane provizije, ker zavezancu ne uspe dokazati, da je bilo posredovanje opravljeno. Dostikrat zavezanci nimajo specifikacij opravljenih storitev, niti drugih dokazil, s katerimi bi jim uspelo dokazati, da so bile opravljene storitve zaračunane utemeljeno in v pravem obsegu.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 09. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS